Menu

การป้องกันการใช้สารเสพติดและความผิดปกติทางจิต

กิจกรรมการป้องกันทำงานเพื่อให้ความรู้และสนับสนุนบุคคลและชุมชนเพื่อป้องกันการใช้และการใช้ยาในทางที่ผิดและการพัฒนาความผิดปกติจากการใช้ สารเสพติด และความผิดปกติทางจิตอาจทำให้กิจกรรมประจำวันยากขึ้น และทำให้ความสามารถในการทำงาน ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว และการทำงานหลักอื่นๆ ในชีวิตแย่ลง ความผิดปกติทางจิตและการใช้สารเสพติดเป็นเงื่อนไขอันดับต้น ๆ ที่ทำให้เกิดความพิการในสหรัฐอเมริกา การป้องกันความผิดปกติทางจิตและหรือการใช้สารเสพติดหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นร่วมกันและปัญหาที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพทางพฤติกรรมและร่างกาย

โพสต์โดย : PPPPP PPPPP เมื่อ 24 ม.ค. 2566 15:05:54 น. อ่าน 5 ตอบ 0

facebook